Jdi na obsah Jdi na menu

 


Informační povinnost (GDPR): Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů. Správce OÚ: Obec Slavětín, sídlo: Slavětín 7, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 00580082, DS: 869aw75, telefon: 561116532, e-mail: slavetin.ou@tiscali.cz, Pověřenec pro OÚ: Soňa Zvolánková, DiS, e-mail: gdpr@podoubravi.cz , tel. 777 042 421, úřední dny: po., stř., pá.

Zásady ochrany osobních údajů  zde

Kraj Vysočina - řešení tíživých sociálních a zdravotních situací  www.vysocinapecuje.cz

JPO V Slavětín  zde      www.zachranny-kruh.cz     

Náhled prohlídky naší obce  https://www.virtualtravel.cz/export/slavetin  

Odkaz ke stažení dat   https://www.virtualtravel.cz/export/slavetin/download.zip

Rok 2019

Oznámení výběrového řízení

chodník + veřejné osvětlení

_________________________________________________

Obec Slavětín (okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina) leží v těsném sousedství Národní přírodní rezervace Ransko, Přírodní rezervace Ranská Jezírka a Přírodní rezervace Řeka. Do těchto míst vede z obce cyklistická stezka. Rozkládá se na území o rozloze 219 ha, pozemky a obec jsou součástí „Lesního družstva obcí Přibyslav“. Trvale zde žije 98 obyvatel, z toho 25 ve věku do 18 let. Průměrný věk obyvatel je 40 let. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1314. 
Dominantou obce je kaplička zasvěcená sv. Anně, ta byla postavena v roce 1834. V roce 1920 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, který se společně s obecním úřadem stále podílí na zajišťování místních společenských a kulturních akcí. Každoročně pořádají dětský den, svatoanenskou pouť se zábavou i zabijačku a další akce.
Obec má vybudovaný vlastní vodovod s odradonovací stanicí. Za posledních 20 let se v obci podařilo zkulturnit životní prostředí úpravou návsi, opravou kapličky, proběhla oprava místních komunikací, plynofikace a úprava vodoteče. 
Začátkem roku 2009 se začala budovat za přispění dotace zcela nová hasičská zbrojnice s klubovnou a novým sportovištěm. Obchod se smíšeným zbožím a bývalá škola, přestavená na byty, se nachází na návsi v centru obce. Nyní zde sídlí také obecní úřad a místní knihovna, která nabízí knihy všem věkovým a zájmovým kategoriím.
Dne 14. ledna 2010 byl v Praze v Parlamentu ČR předán dekret, kterým předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček udělil obci Slavětín znak a vlajku. Obec si do znaku vybrala majestátného jelena, který je vládcem zdejších lesů.