Jdi na obsah Jdi na menu

 


Úřední deska

 

Plnění rozpočtu obce a další informace je možné dohledat na následující adrese: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00580082 (viz níže na této stránce je pro tyto informace samostatní složka)

Informační povinnost (GDPR): Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů. Správce OÚ: Obec Slavětín, sídlo: Slavětín 7, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 00580082, DS: 869aw75, telefon: 561116532, e-mail: slavetin.ou@tiscali.cz, Pověřenec pro OÚ: Mgr. Martina Hospodková, e-mail: gdpr@podoubravi.cz, tel. 777 042 421, úřední dny: po., stř., pá.

Zásady ochrany osobních údajů   zde

Rok 2019 Oznámení výběrového řízení

_______________________________________________

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  str.1,  str.2,  str.3  (vyvěšeno 21.6.2024, sejmuto 8.7.2024)

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 4/2024  25.6.2024  zde

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Aktualizace č. 10 - změna termínu  str.1,  str.2,  str.3  (vyvěšeno 24.5.2024, sejmuto 10.6.2024)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - AKTUALIZACE č.10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina  str.1,  str.2,  str.3  (vyvěšeno 10.5.2024, sejmuto 27.5.2024)

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 3/2024  7.5. 2024  zde

Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí - Seznam zpřístupněn k nahlédnutí zde (vyvěšeno 25.4.2024, sejmuto 3.6.2024)

Podoubravský zpravodaj č. 2/2024  zde

Finanční úřad Kraj Vysočina - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024 zde (vyvěšeno 10.4.2024, sejmuto 16.5.2024)

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 2/2024  26.3. 2024  zde

26.3.2024  Den otevřených dveří MŠ Oudoleň  pozvánka

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina - závěr zjišťovacího řízení zde (vyvěšeno 20.3.2024, sejmuto 4.4.2024)

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 sb., -Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci  "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina" zde,  Analytická a návrhová část zde,  Oznámení koncepce zde (vyvěšeno 21.2. 2024)

Finanční úřad pro Kraj Vysočina - zajištění rozšířených služeb  informace

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 1/2024  6.2. 2024  zde

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OOP - problematičtí jedinci vlka zde (vyvěšeno 2.1.2024, sejmuto 19.1.2024)

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 7/2023  12.12. 2023  zde

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 6/2023  7.11. 2023  zde

Upozornění na odstávku elektřiny 30.10. 2023  informace

Oznámení o prováděném leteckém geofyzikálním výzkumu od 29.9. 2023  informace

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Návrh OOP - Vlk obecný zde (vyvěšeno 25.9. 2023, sejmuto 10.10. 2023)

Záměr č. 1/2023  zde  (vyvěšeno 20.9.2023, sejmuto 5.10.2023)

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 5/2023  12.9. 2023  zde

Uzavírka silnice I/34 - úsek křižovatka u obce Slavětín - okružní křižovatka ve Ždírci n/D (2 a 3 etapa) 26.8. - 3.11.2023  informace

Výlukový jízdní řád linky 600320 - Vojnův Městec-Ždírec n/D-Havlíčkova Borová-Přibyslav  zde

POJÍZDNÁ PRODEJNA BOBROVÁ  informace

Oznámení o letecky geofyzikálním výzkumu 22.8. - 25.8.2023  zde 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Uzavírka silnice I. Třídy I/34 Jitkov - Ždírec n/D ve dnech 1.7. - 3.11. 2023  str.1,  str.2,  str.3,  str.4,  mapa zde  (vyvěšeno 15.6. 2023, sejmuto 30.6. 2023)

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Uzavírka místní komunikace v obci Oudoleň zde,  mapa zde  (vyvěšeno 15.6. 2023, sejmuto 30.6. 2023)

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 4/2023  13.6. 2023  zde

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD od 2.6. - 4.6. 2023  zde

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 3/2023  9.5. 2023  zde

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Finanční úřad pro kraj Vysočina  zde  (vyvěšeno 20.4. 2023, sejmuto 26.5. 2023)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Finanční úřad pro kraj Vysočina  zde  (vyvěšeno 12.4. 2023, sejmuto 16.5. 2023) 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2.5.2023  zde

Stanovení místní úpravy provozu Slavětín - příloha č.1  str.1,  str.2,  str.3,  příloha č.2  situace  (vyvěšeno 15.3. 2023, sejmuto 30.3. 2023)

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 2/2023  14.3. 2023  zde 

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 1/2023  7.2. 2023  zde

Návrh stanovení úpravy provozu - Slavětín ZTV  str.1,  str.2,  str.3,  str.4,  situace DZ  zde  (vyvěšeno 26.1. 2023, sejmuto 10.2. 2023)

Výroční zpráva za poskytování informací podle zákona č. 106-199 Sb. za rok 2022  zde  (vyvěšeno 23.1. 2023)

KRAJ VYSOČINA - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9  zde  (vyvěšeno 6.1. 2023, sejmuto 23.1. 2023) 

Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené obcemi zde  (vyvěšeno 16.12. 2022, sejmuto 31.12.2022)

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035  str.1,  str.2,  str.3,  str.4,  str.5,  str.6  (vyvěšeno 8.12. 2022, sejmuto 23.12. 2022) 

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 7/2022 13.12. 2022  zde

Záměr č. 13/2022  zde,  plánek zde  (vyvěšeno 30.11.2022, sejmuto 16.12.2022)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy  str.1,  str.2,  str.3  (vyvěšeno 3.11. 2022, sejmuto 31.12. 2023)

Uzavírka komunikace "Oudoleň Čtvrtě - Slavětín v době od 7.11. 2022 do 30.11. 2022"  str.1,  str.2,  str.3,  plánek  (vyvěšeno 1.11. 2022, sejmuto 16.11. 2022)

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Aktualizace plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035"  str.1,  str.2  (vyvěšeno 1.11. 2022, sejmuto 22.11. 2022)

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 6/2022 8.11. 2022  zde

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 2022  zde

Záměr č. 12/2022  zde,  plánek zde  (vyvěšeno 12.10. 2022, sejmuto  27.10. 2022)

Záměr č. 11/2022  zde  (vyvěšeno 12.10. 2022, sejmuto 27.10. 2022)

Oznámení o konání ustavujícího zasedání 21.10. 2022  zde  (vyvěšeno 12.10. 2022, sejmuto 21.10. 2022)

Záměr č. 10/2022  zde,  plánek zde  (vyvěšeno 5.10. 2022, sejmuto 21.10. 2022)

Částečná uzavírka Oudoleň I/34 od 19.9. - 30.10. 2022  zde, grafická příloha  zde

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 5/2022 13.9. 2022  zde

Důležité upozornění pro cestující  zde 

Rozhodnutí o uzavírce  str.1,  str.2,  str.3,  str.4,  str.5,  mapa  (vyvěšeno 2.8. 2022)

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  str.1,  str.2,  str.3,  str.4  (vyvěšeno 1.8. 2022, sejmuto 16.8. 2022)

Oznámení uzavírky - Zahájení správního řízení bez ústavního jednání  str.1,  str.2  (vyvěšeno 1.8. 2022)

Záměr č. 9/2022  zde,  plánek zde  (vyvěšeno 22.6. 2022, sejmuto 7.7. 2022)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutí Oudoleň  zde  (vyvěšeno 17.6. 2022, sejmuto 2.7. 2022)

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 4/2022 14.6. 2022  zde

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení Obec Oudoleň  str.1,  str.2,  str.3,  str.4  (vyvěšeno 24.5. 2022, sejmuto 8.6. 2022)

Záměr č. 8/2022  zde,  plánek zde  (vyvěšeno 10.5. 2022, sejmuto 25.5. 2022)

Záměr č. 7/2022  zde,  plánek zde  (vyvěšeno 10.5. 2022, sejmuto 25.5. 2022) 

Záměr č. 6/2022  zde,  plánek zde  (vyvěšeno 10.5. 2022, sejmuto 25.5. 2022)

Svoz nebezpečného odpadu 13.5. 2022  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Finanční úřad pro Kraj Vysočina  zde  (vyvěšeno 21.4. 2022, sejmuto 27.5. 2022)

Záměr č. 5/2022  zde  (vyvěšeno 12.4. 2022, sejmuto 29.4. 2022)

Výlukový jízdní řád linky 600320 na trase Přibyslav - Havlíčkova Borová - Vojnův Městec  zde

Záměr č. 4/2022  zde,  plánek zde  (vyvěšeno 1.4. 2022, sejmuto 16.4. 2022)

Záměr č. 3/2022  zde,  plánek zde  (vyvěšeno 1.4. 2022, sejmuto 16.4. 2022)

Záměr č. 2/2022  zde,  plánek zde  (vyvěšeno 1.4. 2022, sejmuto 16.4. 2022)

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka Přibyslav  zde,  mapa  (vyvěšeno 22.3. 2022, sejmuto 6.4. 2022)

Letní svoz komunálního odpadu 2022  zde

Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva  zde

KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 2/2022 15.3. 2022  zde  

Změna č. 10 ÚP Chotěboř  zde  (vyvěšeno 21.2. 2022)

Stavební povolení I/34, Jitkov - Ždírec nad Doubravou příloha1,  příloha2  (vyvěšeno 18.2. 2022, sejmuto 6.3. 2022)

Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu 2022-2026  zde  (vyvěšeno 15.2. 2022)

Záměr č. 1/2022 prodej, koupě zde,  geometrický plán zde  (vyvěšeno 14.2. 2022, sejmuto 1.3. 2022)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání opatření obecné povahy  str.1,  str.2   (vyvěšeno 31.1. 2022, sejmuto 16.2. 2022)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení stavebního řízení I/34 Jitkov - Ždírec nad Doubravou  str.1,  str.2,  str.3,  str.4,  str.5,  str.6,  str.7  (vyvěšeno 21.1. 2022, sejmuto 6.2. 2022)

Výroční zpráva za rok 2021  zde  (vyvěšeno 10.1. 2022)

Obecně závažná vyhláška obce Slavětín č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  str.1,  str.2,  str.3,  str.4,  str.5  (vyvěšeno 30.11. 2021, sejmuto 15.12. 2021)

14.12. 2021 KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 8/2021  zde

Návrh rozpočtu obce Slavětín na rok 2022  zde  (vyvěšeno 29.11. 2021, sejmuto 28.12. 2021)

Oznámení o záměru pronájmu majetku obce č. 1/2021  zde,  mapa  zdezde  (vyvěšeno 29.11. 2021, sejmuto 15.12. 2021)

CNL INVEST vyřizování žádostí  zde

9.11. 2021 KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 7/2021  zde

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy č. 5-2021  zde,  příloha kůrovec  zde  (vyvěšeno 25.10. 2021)

Změna jízdního řádu na lince 600320 - spoj 7  zde

ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví  zde

Milostivé léto - novela exekučního řádu  zde

Finanční úřad - Informace pro poplatníky  zde

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  zde     situace  zde  (vyvěšeno 21.9. 2021, sejmuto 6.10. 2021)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity v CHKO Žďárské vrchy  zde  (vyvěšeno 20.9. 2021, sejmuto 5.10. 2021)

Nové poradenské místo Alzheimer poradna Vysočina  informace

14.9. 2021 KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 6/2021  zde

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity v CHKO Žďárské vrchy  zde  (vyvěšeno 24.8. 2021)

6. 9. 2021 PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY  zde

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - OMEZENÍ PROVOZU V OBCI  situace,  str. 1,  str. 2,  str. 3,  str. 4  (vyvěšeno 21.7. 2021, sejmuto 5.8. 2021)

UZAVÍRKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE SLAVĚTÍN - OUDOLEŇ - OBSLUŽNOST ZASTÁVKY  zdeVÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY  zde a zde

UZAVÍRKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE SLAVĚTÍN - OUDOLEŇ - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  str. 1,  str. 2,  str. 3,  str. 4    (vyvěšeno dne 2.7. 2021, sejmuto dne 19.7. 2021)

SBÍRKA NA POMOC lidem zasaženým přírodní katastrofou na jihu Moravy  informace

KRAJ VYSOČINA  pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 5.7. 2021  zde  (vyvěšeno 25.6. 2021)

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU ZMĚNY SMLOUVY PACHTOVNÍ č. 1/2021  zde  (vyvěšeno 23.6. 2021, sejmuto 8.7. 2021)

Změna jízdního řádu na lince 600300 Chotěboř - Oudoleň - Havlíčkova Borová - Vepřová zde,  jízdní řád zde  

KRAJ VYSOČINA  pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 15.6. 2021  zde  (vyvěšeno 4.6. 2021)

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek  str. 1,  str. 2str. 3  (vyvěšeno 28.5. 2021, sejmuto 18.6. 2021)  

Zpravodaj 27/2021  zde

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem  rozhodnutí  (vyvěšeno 19.5. 2021, sejmuto 3.6. 2021)

Oznámení pro občany - výběr poplatků za odpad, psa a pronájem pozemků za rok 2021  zde  

Firma Havelka uhelné sklady - jarní akce  

KRAJ VYSOČINA  pozvánka na jednání zastupitelstva 11.5. 2021  zde  (vyvěšeno 29.4. 2021)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - daň z nemovitých věcí na rok 2021  zde  (vyvěšeno 21.4. 2021, sejmuto 27.5. 2021)

Očkovací centrum Přibyslav  

Doplňující aktuální informace ke Sčítání 2021  zde leták

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Veřejná vyhláška  zde  (vyvěšeno 31.3. 2021, sejmuto 15.4. 2021)

Letní svoz komunálního odpadu  zde  (platný od dubna 2021)

ČEZ změna způsobu oznamování plánovaných odstávek  zde

Oznámení o návrhu Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy  zde  (vyvěšeno 10.3. 2021)

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR  zde

Záměr směny majetku 1/2021  zde,  GP Staré Ransko Řeka  zde  (vyvěšeno 19.2. 2021)

Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele 2021  zde

Čistá Vysočina 2021  informace

COVID - 19 aktuální informace  https://covid.gov.cz/

Upozornění pro majitele pozemků, kteří pronajímají pozemky Havlíčkově Borové zemědělské a.s. Majitelé pozemků mohou podat přiznání z příjmu fyzických osob prostřednictvím našeho podniku. Z důvodu koronavirových opatření Vás žádáme o dodání všech vašich podkladů k přiznání (potvrzení o výši příjmu, tel. číslo...) k nám do kanceláře nebo na čerpací stanici během měsíce února. Během jednoho týdne od doložení podkladů bude vyplněný formulář připraven k Vašemu podpisu opět v kanceláři našeho podniku. Děkujeme za pochopení. Zemědělská a.s. Havl. Borová.

Pozvánka ZK 01/2021  zde

Tříkrálová sbírka 2021. Vzhledem k letošní situaci Vás Tříkráloví koledníci nenavštíví ve Vašich domovech. Přispět ale můžete v Oudoleni na Obecním úřadě nebo v prodejně COOP a to od 6.1. do 16.1. 2021, kdy se kasičky zapečetí.

Daňové přiznání za rok 2020  zde

Nové jízdní řády autobusů platné od 1.1. 2021  příloha 1příloha 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina  str.1,  str.2,  str.3  (vyvěšeno 23.10. 2020, sejmuto 8.11. 2020)

Česká lékárnická komora - doručování léků pacientům  zde

Nařízení č.12-2020 zrušení nařízení č.11-2020  zde

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření  zde

Letáček se srovnáním příznaků chřipky a covid-19  zde

Oznámení o záměru prodej majetku obce č. 2/2020  zde,  mapka pozemku  zde  (vyvěšeno 5.10. 2020, sejmuto 23.10. 2020)

Oznámení o záměru prodej majetku obce č. 1/2020  zde,  mapka pozemku  zde  (vyvěšeno 5.10. 2020, sejmuto 23.10. 2020) 

Oznámení o záměru směny majetku obce č. 1/2020  zde,  mapka pozemku LDO  zde,  mapka pozemku obce  zde  (vyvěšeno 5.10. 2020, sejmuto 23.10. 2020)

Svoz nebezpečného odpadu  27. 10. 2020  

Epidemie  zde

ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromový  zde

INFORMACE PRO OBČANY V SOUVISLOSTI S VIROVOU EPIDEMIÍ - Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě - Nařízení č. 8-2020 zrušení mimořádného opatření  zde,  Nařízení č 9-2020 mimořádné opatření pro kraj Vysočina  zde   (vyvěšeno 10.8. 2020)

Anketní šetření pro MAS Havlíčkův kraj  pro období 2021-2027  zde

UPOZORNĚNÍ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNOST OD 29.7. 2020  zde

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  Opatření obecné povahy MZE  str. 1,  str. 2,  str. 3  (vyvěšeno 28.7. 2020, sejmuto 31.12. 2022)

Návrh závěrečného účtu obce Slavětín za rok 2019 str. 1str. 2str. 3 (vyvěšeno 5.6. 2020, sejmuto 29.6. 2020) 

Uzavírka silnice - úsek křižovatka pod Oudolení - Havlíčkova Borová - 25.5. 10.7. 2020

přemístění zastávky Havlíčkova Borová - Železné horky zde

Jízdní řády - Havl. Brod-Česká Bělá-Oudoleň-Havl. Borová  zde

Havl. Brod-Česká Bělá-Havl. Borová  zde,   Chotěboř-Havl. Borová-Přibyslav  zde

Ždírec n/D-Oudoleň-Havl. Borová-Přibyslav-Hřiště  zde

Záměr obce pronájem 1/2020  zde,  mapa  zde  (vyvěšeno 12.5. 2020, sejmuto 29.5. 2020) 

5.5. 2020 Oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha  zde

5.5. 2020 - SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU  zde

Z důvodu rozhodnutí zastupitelstva obce a opatření vlády ČR z hlediska šíření koronaviru je letošní pálení čarodějnic zrušeno!!!

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  str.1str.2str.3  mapka zde  (vyvěšeno 21.4. 2020, sejmuto 6.5. 2020)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje - oznámení změny termínu  str.1str.2str.3  (vyvěšeno 17.4. 2020, sejmuto 4.5. 2020)  

Zákaz pálení z důvodu nadměrného sucha  zde  (vyvěšeno 7.4. 2020, sejmuto do odvolání)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  OOP  str.1,  str.2,  str.3str.4,  str.5,  str.6,  str.7,  str.8   (vyvěšeno 4.4. 2020, sejmuto 31.12. 2022)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  Opatření veřejné povahy č. 1/2020  zde  (vyvěšeno 2.4. 2020, sejmuto 18.4. 2020)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje  str. 1,  str. 2str. 3   (vyvěšeno 1.4. 2020, sejmuto 17.4. 2020)

MuDr Pučalík má do odvolání z hygienických důvodů uzavřeny všechny ordinace. Funguje na tel. čísle: 724 511 232, vystavuje e-recepty a e-neschopenky.

INFORMACE PRO OBČANY V DOBĚ VÝSKYTU KORONAVIRU  zde  

Návod na šití roušky  zde,  obrázek  zde

INFORMACE PRO OBČANY V SOUVISLOSTI S VIROVOU EPIDEMIÍ  zde

Informace o vývozu komunálního odpadu: poslední zimní svoz komunálního odpadu bude ve čtvrtek 26.3. 2020. Ve čtvrtek 9.4. 2020 se začíná svážet komunální odpad 1x za 14 dní vždy v lichý týden. 

12. 3. 2020  Vyhlášení nouzového stavu  zde,   

uzavření škol  zde

Výluková změna jízdního řádu od 2.3. do 30.4. 2020  zde

22.1. 2020 setkání s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy v Havl. Borové  

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů za rok 2019  zde

Obecně závažná vyhláška obce Slavětín  č.2/2019  str.1 zde,  str.2 zde,  str.3 zde,  str.4 zde  (vyvěšeno 30.11. 2019)

Obecně závažná vyhláška obce Slavětín  č.1/2019  str.1 zde,  str.2 zde,  str.3 zde,  str.4 zde   (vyvěšeno 30.11. 2019)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  Opatření obecné povahy  zde  (vyvěšeno 10.12. 2019, sejmuto 31.12. 2022)

25.10. 2019 KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 06/2019  zde

Záměr obce prodej 2/2019  ,  plánek  (vyvěšeno 6.9. 2019, sejmuto 22.9. 2019)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  Opatření veřejné povahy str.1 zde,  str.2 zde,  str3. zde,  (vyvěšeno 2.9. 2019)

2. 9. 2019 KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 05/2019  zde

10. 8. 2019 KRAJ VYSOČINA - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina   (vyvěšeno 10.8. 2019, sejmuto 24.9. 2019)

Záměr obce prodej 1/2019   (vyvěšeno 10.8. 2019, sejmuto 26.8. 2019)

10. 7. 2019 CHKO ŽĎárské vrchy  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OOP 4/2019   (vyvěšeno 10.7. 20019, sejmuto 26.7. 2019)

LDO Přibyslav - inzerát hájenka Újedz čp. 48  zde

Změna č. 7 ÚP Chotěboř, oznámení o veřejném projednání  zde  (vyvěšeno 26.6. 2019)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov  str.1, str.2, str.3, str.4  (vyvěšeno 13.6. 2019, sejmuto 1.7. 2019) 

Ministerstvo spravedlnosti ČR Průběžné oznámení  zde  (vyvěšeno do 30.6. 2019)

18. 6. 2019 KRAJ VYSOČINA  pozvánka na jednání zastupitelstva  zde 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - návrh opatření obecné povahy č. 4/2019  str.1 zde,  str.2 zde,   str.3 zde,   str.4 zde,   str.5 zde,  str.6  zde,  

str.7 zde  (vyvěšeno 17.5. 2019, sejmuto 3.6. 2019)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - finanční úřad  (vyvěšeno 25.4. 2019, sejmuto 28.5. 2019)

Záměr pronájmu 1/2019  a mapa  (vyvěšeno 10.4. 2019, sejmuto 29.4. 2019)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy  zde  (vyvěšeno 5.4. 2019, sejmuto 31.12. 2022)

Stanovení přechodné úpravy provozu - I/19 Simtany, uzavírka, směrová úprava trasy - příloha č.1,  příloha č.2  (vyvěšeno 21.3.2019, sejmuto 5.4. 2019)

18.3.2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OOP č.2  (vyvěšeno 18. 3. 2019, sejmuto 3. 4. 2019)

Dokumenty 2019

 • Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů za rok 2018   zde
 • 11.12.2018 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (vyvěšeno 11. 12. 2018, sejmuto 9. 1. 2019)
 • 20.11.2018 UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU! zde
 • 25.10. Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Slavětín  (vyvěšeno 25. 10. 2018, sejmuto 2. 11. 2018)
 • 1. 7. 2018 KRAJ VYSOČINA - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina zde (vyvěšeno 1. 7. 2018, sejmuto 15. 8. 2018)
 • 19. 3. 2018 Státní veterinární správa - ukončení opatření nákazy - mor včelího plodu zde (vyvěšeno 19. 3. 2018, sejmuto 4. 4. 2018)
 • 2. 5. 2018 CHKO - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání opatření obecné povahy na ochranu rorýse obecného (Apus apus) a netopýrů (všech druhů řádu Chiroptera žijících na území České republiky) (vyvěšeno 2. 5. 2018, sejmuto 18. 5. 2018)
 • 21. 2. 2018 CHKO - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA na ochranu rorýse obecného (Apus apus) a netopýrů (všech druhů řádu Chiroptera žijících na území České republiky) zde (vyvěšeno 21. 2. 2018, sejmuto 9. 3. 2018)
 • 9. 11. 2017 Ministerstvo zemědělství - Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (vyvěšeno 9. 11. 2017, sejmuto 27. 11. 2017), veřejná vyhláška - návrh opatření  (vyvěšeno 18. 9. 2017, sejmuto 3. 10. 2017)

Obec Slavětín

 • 5.6.2018 Veřejná vyhláška OOP – stanovení ochranného pásma vodních zdrojů Březina a Olšiny – obec Oudoleň zápispříloha 1příloha 2příloha 3příloha 4
 • 25.4.2018 Finanční úřad - Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí  (vyvěšeno 25. 4. 2017, sejmuto 29. 5. 2018)
 • 16.4.2018 Pozvánka na zasedání OZ  (vyvěšeno 16. 4. 2017, sejmuto 24. 4. 2018)
 • 5.4.2018 Záměr pachtu pozemků č. 1/2018  (vyvěšeno 5. 4. 2017, sejmuto 22. 4. 2018)
 • 19.3.2018 Pozvánka na zasedání OZ 
 • 19.3.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje v Jihlavě 
 • 20.2.2018 Veřejnoprávní smlouva s městem Chotěboř  (vyvěšeno 20. 2. 2017, sejmuto 12. 3. 2018)
 • 19.2.2018 Pozvánka na schůzi OZ 26.2.2018 
 • 27.1.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 1/2018 
 • 22.1.2018 Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva 

Dokumenty 2018

 • 29.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018  str 1 a  str 2 (vyvěšeno 29.11.2017, sejmuto 28.12.2017)
 • 28.11.2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému na shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  (vyvěšeno 28. 11. 2017, sejmuto 14. 12. 2017)
 • ZÁMĚR OBCE PRONÁJEM 1/2017  plánek  (vyvěšeno 14. 11. 2017, sejmuto 30. 11. 2017)
 • ZÁMĚR OBCE PRODEJ 1/2017  plánek  (vyvěšeno 6. 9. 2017, sejmuto 25. 9. 2017), Záměr obce prodej  2/2017  plánek  (vyvěšeno 21. 9. 2017, sejmuto 9. 10. 2017), Záměr obce prodej  3/2017  plánek  (vyvěšeno 12. 9. 2017, sejmuto 30. 10. 2017), Záměr obce prodej  4/2017  plánek  (vyvěšeno 12. 9. 2017, sejmuto 30. 10. 2017)
 • Nařízení města Chotěboř 1/2013 - Tržní plán  Nařízení č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2013, Tržní řád  (vyvěšeno 19. 7. 2017, sejmuto 7. 8. 2017)
 • Rozpočtová změna 8 zde (vyvěšeno 28. 11. 2017, do schválení příštího rozpočtu) , Rozpočtová změna 7  (vyvěšeno 28. 11. 2017, do schválení příštího rozpočtu) zde, Rozpočtová změna 6  (vyvěšeno 28. 11. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 6 zde  (vyvěšeno 30. 10. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 5 zde (vyvěšeno 2. 9. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 4 zde (vyvěšeno 31. 7. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 3 zde (vyvěšeno 31. 7. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 2 zde (vyvěšeno 22. 5. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 1 zde (vyvěšeno 25. 4. 2017, do schválení příštího rozpočtu)
 • 30. 3. - Schválený závěrečný účet obce - rozvahavýsledovka, zpráva o přezkoumání zde, VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU zde, příloha účetní závěrky zde, závěrečný účet obce za rok 2016 zde (vyvěšeno 30. 3. 2017, sejmuto po schválení závěrečného účtu na následující rok)
 • - Návrh závěrečného účtu  2016 - přílohy: výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha účetní závěrky, rozvaha, výsledovka, zpráva o přezkoumání   (vyvěšeno 10. 3. 2017, sejmuto 27. 3. 2017)
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 zde  (vyvěšeno 10. 3. 2017, do schválení příštího rozpočtu)
 • 1. 12. 2016  - Rozpočet obce na rok 2017 (vyvěšeno 1. 12. 2016, do schválení příštího rozpočtu) zde

____________________________________________________

 • Státní veterinární správa - ukončení mimořádných veterinárních opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelího plodu  (vyvěšeno 8. 3. 2017, sejmuto 28. 3. 2017)
 • Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2017, které se uskuteční dne 7. února 2017 od 10.00 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě: pozvánka  (vyvěšeno 27. 1. 2017, sejmuto 10. 2. 2017)

Dokumenty 2016

 • Oznámení o prodeji pozemku ve Slavětíně -  (vyvěšeno 6. 12. 2016, sejmuto 22. 12. 2016)
 • 2. 12. 2016  - Svazek obcí Podoubraví (vyvěšeno 2. 12. 2016, sejmuto 6. 12. 2016) návrh rozpočtu na rok 2017   2. 12. 2016  - Plynofikace obcí Borovsko (vyvěšeno 2. 12. 2016, sejmuto 6. 12. 2016) rozpočet na rok 2017 
 • 2. 12. 2016  - Svazek Přibyslavska (vyvěšeno 2. 12. 2016, sejmuto 6. 12. 2016) rozpočet na rok 2017 
 • 21. 11. 2016  - Svazek obecních lesů Přibyslav (vyvěšeno 21. 11. 2016, sejmuto 6. 12. 2016) rozpočet 
 • Oznámení o prodeji pozemků ve Slavětíně -  (vyvěšeno 4. 10. 2016, sejmuto 20. 10. 2016)
 • Veřejná vyhláška Kraje Vysočina  - Finanční úřad  (vyvěšeno 26. 4. 2016, sejmuto 12. 5. 2016)
 • Nařízení Státní veterinární zprávy - mimořádné opatření ke zdolání moru včelího plodu - více info  (vyvěšeno 22. 4. 2016, sejmuto 9. 5. 2016)
 • Závěrečný účet Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2015 - hodnocení plnění, zpráva o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko, příloha účetní závěrky, rozvaha, výsledovka, závěrečný účet  (vyvěšeno 22. 4. 2016, sejmuto 9. 5. 2016)
 • Závěrečný účet obce za rok 2015  (vyvěšeno 8. 4. 2016, sejmuto 24. 4. 2016)
 • Veřejná vyhláška Kraje Vysočina - oznámení (územní plánování)  (vyvěšeno 8. 4. 2016, sejmuto 9. 5. 2016)
 • Finanční hospodaření obce - zpráva o přezkoumání hospodaření, výkaz zisku a ztráty, výkaz hodnocení, příloha účetní závěrky, rozvaha  (vyvěšeno 8. 4. 2016, sejmuto 24. 4. 2016)
 • SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA - rozpočtové opatření č. 1-2016, SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA - závěrečný účet 2016  (vyvěšeno 5. 4. 2016, sejmuto 21. 4. 2016)
 • SVAZEK OBECNÍCH LESŮ PŘIBYSLAV - závěrečný účet 2015  (vyvěšeno 5. 4. 2016, sejmuto 21. 4. 2016)
 • Zápis finančního výboru 3Q 2015 
 • Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Slavětín  (vyvěšeno 2. 3. 2016, sejmuto 18. 3. 2016)
 • Veřejná vyhláška - č. 1/2016 o odpadech obce Slavětín  (vyvěšeno 1. 3. 2016, sejmuto 17. 3. 2016)
 • Veřejná vyhláška - změny č. 4 územního plánu Chotěboř  (vyvěšeno 24. 2. 2016, sejmuto 13. 3. 2016) 
 • Krajský úřad Kraje Vysočina - Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 územního rozvoje  (vyvěšeno 21. 1. 2016, sejmuto 7. 3. 2016)
 • Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy  (vyvěšeno 18. 1. 2016, sejmuto 2. 2. 2016)

Dokumenty 2015

 • Veřejná vyhláška - změny č. 2 územního plánu Slavětín  (vyvěšeno 8. 12. 2015, sejmuto 18. 1. 2016)
 • Obecně závazná vyhláška o odpadech č. 2/2015  (vyvěšeno 1. 12. 2015, sejmuto 18. 12. 2015)
 • Rozpočet obce Slavětín 2016  (vyvěšeno 1. 12. 2015, sejmuto 21. 12. 2015)
 • Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko - Návrh rozpočtu 2016  (vyvěšeno 27. 11. 2015, sejmuto 14. 12. 2015)
 • Svazek obcí Přibyslavska - Rozpočet 2016  (vyvěšeno 16. 11. 2015, sejmuto 2. 12. 2015)
 • Svazek obecních lesů Přibyslav - Rozpočet 2016  (vyvěšeno 16. 11. 2015, sejmuto 2. 12. 2015)
 • Svazek obcí Podoubraví - Návrh rozpočtu 2016  (vyvěšeno 10. 11. 2015, sejmuto 30. 11. 2015)
 • Digitalizace katastru Slavětín - oznámení o obnově katastrálního operátu a oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vložení k veřejnému nahlédnutí zde (vyvěšeno 22. 7. 2015, sejmuto 10. 9. 2015) - Možnost nahlédnutí do přepracované digitální katastrální mapy v katastrálním území Slavětín od 28. 8. 2015 - 10. 9. 2015,  pondělí - pátek od 15,00 - 16,00 hodin a 10. 9. 2015 od 13,00 - 15,00 hodin budou přítomni k nahlédnutí zaměstnanci katastrálního úřadu.
 • Veřejná vyhláška - projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Slavětín  (vyvěšeno 21. 8. 2015, sejmuto 6. 10. 2015)
 • Příjmy a výdaje obce v 1 a 2 Q 2015 
 • VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
  Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z, Program zlepšování kvality ovzduší (zóna jihovýchod) – CZ06Z, Návrh Opatření obecné povahy  (vyvěšeno 30. 7. 2015, sejmuto 30. 8. 2015)
 • Zápis Finančního výboru ze dne 3. 4. 2015 
 • Záměr obce na prodej pozemku z parcelního č. 49/1  (vyvěšeno 4. 5. 2015, sejmuto 19. 7. 2015)
 • Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška  (vyvěšeno 29. 4. 2015, sejmuto 2. 6. 2015)
 • Žádost o odkup dílu k parcele č. 49/20  (vyvěšeno 28. 4. 2015, sejmuto 12. 5. 2015)
 • Závěrečný účet obce Slavětín za rok 2014 (vyvěšeno 22. 4. 2015, sejmuto 7. 5. 2015) - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zde, příloha 1 zde, rozvaha zde, výkaz plnění rozpočtu zde, výkaz zisku a ztráty zde, závěrečný účet obce zde
 • Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7. 4. 2015, sejmuto 22. 6. 2015) - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy, Návrh opatření obecné povahy 
 • Svazek obcí Přibyslavsko  (vyvěšeno 26. 3. 2015, sejmuto 14. 4. 2015) - žádost o přezkoumání hospodaření, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet za 2014 
 • Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za rok 2014 (vyvěšeno 23. 3. 2015, sejmuto 12. 4. 2015) - příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5 
 • Závěrečný účet Svazek obcí - Plynofikace obcí Borovsko 2014 (vyvěšeno 20. 3. 2015, sejmuto 9. 4. 2015) -  zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet 
 • Veřejná vyhláška - změna územního plánu
  • Oznámení projednání návrhu  (vyvěšeno 17. 3. 2015, sejmuto 31. 3. 2015)
  • O uplatňování územního plánu Slavětín  (vyvěšeno 6. 3. 2015, sejmuto 25. 3. 2015)
  • Návrh zprávy o uplatňování územního plánu  (vyvěšeno 6. 3. 2015, sejmuto 25. 3. 2015)
  • změna č. 3 územního plánu Chotěboř (vyvěšeno 5. 2. 2015, sejmuto 25. 2. 2015)
 • Vyhláška obce Slavětín o odpadech  (vyvěšeno 27. 1. 2015, sejmuto 15. 2. 2015)
 • Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2018
 • Ministerstvo životního prostředí (vyvěšeno 6. 1. 2015, sejmuto 21. 1. 2015)

 

Dokumenty 2014

 Vyhlášky

 

Rubriky

Příspěvky

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

19. 10. 2017