Jdi na obsah Jdi na menu

 


Úřední deska

 

Plnění rozpočtu obce a další informace je možné dohledat na následující adrese: http://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00580082 (viz níže na této stránce je pro tyto informace samostatní složka)

Informační povinnost (GDPR): Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů. Správce OÚ: Obec Slavětín, sídlo: Slavětín 7, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ: 00580082, DS: 869aw75, telefon: 561116532, e-mail: slavetin.ou@tiscali.cz, Pověřenec pro OÚ: Mgr. Martina Hospodková, e-mail: gdpr@podoubravi.cz , tel. 777 042 421, úřední dny: po., stř., pá.

Zásady ochrany osobních údajů   zde

Rok 2019 Oznámení výběrového řízení

_______________________________________________

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  OOP  str.1,  str.2,  str.3str.4,  str.5,  str.6,  str.7,  str.8   (vyvěšeno 4.4. 2020, sejmuto 31.12. 2022)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  Opatření veřejné povahy č. 1/2020  zde  (vyvěšeno 2.4. 2020, sejmuto 18.4. 2020)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje  str. 1,  str. 2str. 3   (vyvěšeno 1.4. 2020, sejmuto 17.4. 2020)

MuDr Pučalík má do odvolání z hygienických důvodů uzavřeny všechny ordinace. Funguje na tel. čísle: 724 511 232, vystavuje e-recepty a e-neschopenky.

INFORMACE PRO OBČANY V DOBĚ VÝSKYTU KORONAVIRU  zde  

Návod na šití roušky  zde,  obrázek  zde

INFORMACE PRO OBČANY V SOUVISLOSTI S VIROVOU EPIDEMIÍ  zde

Informace o vývozu komunálního odpadu: poslední zimní svoz komunálního odpadu bude ve čtvrtek 26.3. 2020. Ve čtvrtek 9.4. 2020 se začíná svážet komunální odpad 1x za 14 dní vždy v lichý týden. 

12. 3. 2020  Vyhlášení nouzového stavu  zde,   

uzavření škol  zde

Výluková změna jízdního řádu od 2.3. do 30.4. 2020  zde

22.1. 2020 setkání s pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy v Havl. Borové  

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů za rok 2019  zde

Obecně závažná vyhláška obce Slavětín  č.2/2019  str.1 zde,  str.2 zde,  str.3 zde,  str.4 zde  (vyvěšeno 30.11. 2019)

Obecně závažná vyhláška obce Slavětín  č.1/2019  str.1 zdestr.2 zde,  str.3 zde,  str.4 zde   (vyvěšeno 30.11. 2019)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  Opatření obecné povahy  zde  (vyvěšeno 10.12. 2019, sejmuto 31.12. 2022)

25.10. 2019 KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 06/2019  zde

Záměr obce prodej 2/2019  plánek  (vyvěšeno 6.9. 2019, sejmuto 22.9. 2019)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  Opatření veřejné povahy str.1 zde str.2 zde,  str3. zde,  (vyvěšeno 2.9. 2019)

2. 9. 2019 KRAJ VYSOČINA - Pozvánka ZK 05/2019  zde

10. 8. 2019 KRAJ VYSOČINA - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Aktualizace č. 4 Zásad územního rozveje Kraje Vysočina   (vyvěšeno 10.8. 2019, sejmuto 24.9. 2019)

Záměr obce prodej 1/2019   (vyvěšeno 10.8. 2019, sejmuto 26.8. 2019)

10. 7. 2019 CHKO ŽĎárské vrchy  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OOP 4/2019   (vyvěšeno 10.7. 20019, sejmuto 26.7. 2019)

LDO Přibyslav - inzerát hájenka Újedz čp. 48  zde

Změna č. 7 ÚP Chotěboř, oznámení o veřejném projednání  zde  (vyvěšeno 26.6. 2019)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  - Oznámení o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov  str.1, str.2, str.3, str.4  (vyvěšeno 13.6. 2019, sejmuto 1.7. 2019) 

Ministerstvo spravedlnosti ČR Průběžné oznámení  zde  (vyvěšeno do 30.6. 2019)

18. 6. 2019 KRAJ VYSOČINA  pozvánka na jednání zastupitelstva  

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 4/2019  str.1 zde,  str.2 zde,   str.3 zde,   str.4 zde,   str.5 zde,  str.6  zde,  

str.7 zde  (vyvěšeno 17.5. 2019, sejmuto 3.6. 2019)

Veřejná vyhláška - finanční úřad  (vyvěšeno 25.4. 2019, sejmuto 28.5. 2019)

Záměr pronájmu 1/2019  a mapa  (vyvěšeno 10.4. 2019, sejmuto 29.4. 2019)

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy  zde  (vyvěšeno 5.4. 2019, sejmuto 31.12. 2022)

Stanovení přechodné úpravy provozu - I/19 Simtany, uzavírka, směrová úprava trasy - příloha č.1,  příloha č.2  (vyvěšeno 21.3.2019, sejmuto 5.4. 2019)

18.3.2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OOP č.2  (vyvěšeno 18. 3. 2019, sejmuto 3. 4. 2019)

Dokumenty 2019:

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů za rok 2018   zde

11.12.2018 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (vyvěšeno 11. 12. 2018, sejmuto 9. 1. 2019)

20.11.2018 UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU! zde

25.10. Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Slavětín  (vyvěšeno 25. 10. 2018, sejmuto 2. 11. 2018)

1. 7. 2018 KRAJ VYSOČINA - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Aktualizace č. 4 zásad územního rozveje Kraje Vysočina zde (vyvěšeno 1. 7. 2018, sejmuto 15. 8. 2018)

19. 3. 2018 Státní veterinární správa - ukončení opatření nákazy - mor včelího plodu zde (vyvěšeno 19. 3. 2018, sejmuto 4. 4. 2018)

2. 5. 2018 CHKO - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání opatření obecné povahy na ochranu rorýse obecného (Apus apus) a netopýrů (všech druhů řádu Chiroptera žijících na území České
republiky) 
(vyvěšeno 2. 5. 2018, sejmuto 18. 5. 2018)

21. 2. 2018 CHKO - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA na ochranu rorýse obecného (Apus apus) a netopýrů (všech druhů řádu Chiroptera žijících na území České
republiky) 
zde (vyvěšeno 21. 2. 2018, sejmuto 9. 3. 2018)

9. 11. 2017 Ministerstvo zemědělství - Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (vyvěšeno 9. 11. 2017, sejmuto 27. 11. 2017), veřejná vyhláška - návrh opatření  (vyvěšeno 18. 9. 2017, sejmuto 3. 10. 2017)

Obec Slavětín

5.6.2018 Veřejná vyhláška OOP – stanovení ochreného pásma vodních zdrojů Březina a Olšiny – obec Oudoleň zápispříloha 1příloha 2příloha 3příloha 4

25.4.2018 Finanční úřad - Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí  (vyvěšeno 25. 4. 2017, sejmuto 29. 5. 2018)

16.4.2018 Pozvánka na zasedání OZ  (vyvěšeno 16. 4. 2017, sejmuto 24. 4. 2018)

5.4.2018 Záměr pachtu pozemků č. 1/2018  (vyvěšeno 5. 4. 2017, sejmuto 22. 4. 2018)

19.3.2018 Pozvánka na zasedání OZ zde

19.3.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje v Jihlavě - zde

20.2.2018 Veřejnoprávní smlouva s městem Chotěboř  (vyvěšeno 20. 2. 2017, sejmuto 12. 3. 2018)

19.2.2018 Pozvánka na schůzi OZ 26.2.2018 zde

27.1.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje 1/2018 zde

22.1.2018 Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva zde

Dokumenty 2018:

29.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018  str 1 a  str 2 (vyvěšeno 29.11.2017, sejmuto 28.12.2017)

28.11.2017 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému na shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  (vyvěšeno 28. 11. 2017, sejmuto 14. 12. 2017)

ZÁMĚR OBCE PRONÁJEM 1/2017  plánek  (vyvěšeno 14. 11. 2017, sejmuto 30. 11. 2017)

ZÁMĚR OBCE PRODEJ 1/2017  plánek  (vyvěšeno 6. 9. 2017, sejmuto 25. 9. 2017), Záměr obce prodej  2/2017  plánek  (vyvěšeno 21. 9. 2017, sejmuto 9. 10. 2017), Záměr obce prodej  3/2017  plánek  (vyvěšeno 12. 9. 2017, sejmuto 30. 10. 2017), Záměr obce prodej  4/2017  plánek  (vyvěšeno 12. 9. 2017, sejmuto 30. 10. 2017)

Nařízení města Chotěboř 1/2013 - Tržní plán  Nařízení č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 1/2013, Tržní řád  (vyvěšeno 19. 7. 2017, sejmuto 7. 8. 2017)

Rozpočtová změna 8 zde (vyvěšeno 28. 11. 2017, do schválení příštího rozpočtu) , Rozpočtová změna 7  (vyvěšeno 28. 11. 2017, do schválení příštího rozpočtu) zdeRozpočtová změna 6  (vyvěšeno 28. 11. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 6 zde  (vyvěšeno 30. 10. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 5 zde (vyvěšeno 2. 9. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 4 zde (vyvěšeno 31. 7. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 3 zde (vyvěšeno 31. 7. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 2 zde (vyvěšeno 22. 5. 2017, do schválení příštího rozpočtu), Rozpočtová změna 1 zde (vyvěšeno 25. 4. 2017, do schválení příštího rozpočtu)

30. 3. - Schválený závěrečný účet obce - rozvahavýsledovka, zpráva o přezkoumání zdeVÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU zde, příloha účetní závěrky zde, závěrečný účet obce za rok 2016 zde (vyvěšeno 30. 3. 2017, sejmuto po schválení závěrečného účtu na následující rok)

- Návrh závěrečného účtu  2016 - přílohy: výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha účetní závěrky, rozvaha, výsledovka, zpráva o přezkoumání   (vyvěšeno 10. 3. 2017, sejmuto 27. 3. 2017)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 zde  (vyvěšeno 10. 3. 2017, do schválení příštího rozpočtu)

1. 12. 2016  - Rozpočet obce na rok 2017 (vyvěšeno 1. 12. 2016, do schválení příštího rozpočtu) zde

____________________________________________________

Státní veterinární správa - ukončení mimořádných veterinárních opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelího plodu  (vyvěšeno 8. 3. 2017, sejmuto 28. 3. 2017)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2017, které se uskuteční dne 7. února 2017 od 10.00 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě: pozvánka  (vyvěšeno 27. 1. 2017, sejmuto 10. 2. 2017)

Dokumenty 2016:

Oznámení o prodeji pozemku ve Slavětíně -  (vyvěšeno 6. 12. 2016, sejmuto 22. 12. 2016)

2. 12. 2016  - Svazek obcí Podoubraví (vyvěšeno 2. 12. 2016, sejmuto 6. 12. 2016) návrh rozpočtu na rok 2017   2. 12. 2016  - Plynofikace obcí Borovsko (vyvěšeno 2. 12. 2016, sejmuto 6. 12. 2016) rozpočet na rok 2017 

2. 12. 2016  - Svazek Přibyslavska (vyvěšeno 2. 12. 2016, sejmuto 6. 12. 2016) rozpočet na rok 2017 

21. 11. 2016  - Svazek obecních lesů Přibyslav (vyvěšeno 21. 11. 2016, sejmuto 6. 12. 2016) rozpočet 

Oznámení o prodeji pozemků ve Slavětíně -  (vyvěšeno 4. 10. 2016, sejmuto 20. 10. 2016)

Veřejná vyhláška Kraje Vysočina  - Finanční úřad  (vyvěšeno 26. 4. 2016, sejmuto 12. 5. 2016)

Nařízení Státní veterinární zprávy - mimořádné opatření ke zdolání moru včelího plodu - více info  (vyvěšeno 22. 4. 2016, sejmuto 9. 5. 2016)

Závěrečný účet Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2015 - hodnocení plnění, zpráva o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko, příloha účetní závěrky, rozvaha, výsledovka, závěrečný účet  (vyvěšeno 22. 4. 2016, sejmuto 9. 5. 2016)

Závěrečný účet obce za rok 2015  (vyvěšeno 8. 4. 2016, sejmuto 24. 4. 2016)

Veřejná vyhláška Kraje Vysočina - oznámení (územní plánování)  (vyvěšeno 8. 4. 2016, sejmuto 9. 5. 2016)

Finanční hospodaření obce - zpráva o přezkoumání hospodaření, výkaz zisku a ztráty, výkaz hodnocení, příloha účetní závěrky, rozvaha  (vyvěšeno 8. 4. 2016, sejmuto 24. 4. 2016)

SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA - rozpočtové opatření č. 1-2016, SVAZEK OBCÍ PŘIBYSLAVSKA - závěrečný účet 2016  (vyvěšeno 5. 4. 2016, sejmuto 21. 4. 2016)

SVAZEK OBECNÍCH LESŮ PŘIBYSLAV - závěrečný účet 2015  (vyvěšeno 5. 4. 2016, sejmuto 21. 4. 2016)

Zápis finančního výboru 3Q 2015 zde

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Slavětín  (vyvěšeno 2. 3. 2016, sejmuto 18. 3. 2016)

Veřejná vyhláška - č. 1/2016 o odpadech obce Slavětín  (vyvěšeno 1. 3. 2016, sejmuto 17. 3. 2016)

Veřejná vyhláška - změny č. 4 územního plánu Chotěboř  (vyvěšeno 24. 2. 2016, sejmuto 13. 3. 2016) 

Krajský úřad Kraje Vysočina - Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 územního rozvoje  (vyvěšeno 21. 1. 2016, sejmuto 7. 3. 2016)

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy  (vyvěšeno 18. 1. 2016, sejmuto 2. 2. 2016)

Dokumenty 2015:

Veřejná vyhláška - změny č. 2 územního plánu Slavětín  (vyvěšeno 8. 12. 2015, sejmuto 18. 1. 2016)

Obecně závazná vyhláška o odpadech č. 2/2015  (vyvěšeno 1. 12. 2015, sejmuto 18. 12. 2015)

Rozpočet obce Slavětín 2016  (vyvěšeno 1. 12. 2015, sejmuto 21. 12. 2015)

Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko Návrh rozpočtu 2016  (vyvěšeno 27. 11. 2015, sejmuto 14. 12. 2015)

Svazek obcí Přibyslavska - Rozpočet 2016  (vyvěšeno 16. 11. 2015, sejmuto 2. 12. 2015)

Svazek obecních lesů Přibyslav - Rozpočet 2016  (vyvěšeno 16. 11. 2015, sejmuto 2. 12. 2015)

Svazek obcí PodoubravíNávrh rozpočtu 2016  (vyvěšeno 10. 11. 2015, sejmuto 30. 11. 2015)

Digitalizace katastru Slavětín - oznámení o obnově katastrálního operátu a oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vložení k veřejnému nahlédnutí zde (vyvěšeno 22. 7. 2015, sejmuto 10. 9. 2015) - Možnost nahlédnutí do přepracované digitální katastrální mapy v katastrálním území Slavětín od 28. 8. 2015 - 10. 9. 2015,  pondělí - pátek od 15,00 - 16,00 hodin a 10. 9. 2015 od 13,00 - 15,00 hodin budou přítomni k nahlédnutí zaměstnanci katastrálního úřadu.

Veřejná vyhláška - projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Slavětín  (vyvěšeno 21. 8. 2015, sejmuto 6. 10. 2015)

Příjmy a výdaje obce v 1 a 2 Q 2015 zde

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z, Program zlepšování kvality ovzduší (zóna jihovýchod) – CZ06Z, Návrh Opatření obecné povahy  (vyvěšeno 30. 7. 2015, sejmuto 30. 8. 2015)

- Zápis Finančního výboru ze dne 3. 4. 2015 zde

- Záměr obce na prodej pozemku z parcelního č. 49/1  (vyvěšeno 4. 5. 2015, sejmuto 19. 7. 2015)

- Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška  (vyvěšeno 29. 4. 2015, sejmuto 2. 6. 2015)

- Žádost o odkup dílu k parcele č. 49/20  (vyvěšeno 28. 4. 2015, sejmuto 12. 5. 2015)

- Závěrečný účet obce Slavětín za rok 2014 (vyvěšeno 22. 4. 2015, sejmuto 7. 5. 2015) - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zde, příloha 1 zde, rozvaha zde, výkaz plnění rozpočtu zde, výkaz zisku a ztráty zde, závěrečný účet obce zde

- Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška (vyvěšeno 7. 4. 2015, sejmuto 22. 6. 2015) - Oznámení o návrzích opateřní obecné povahy, Návrh opatření obecné povahy 

- Svazek obcí Přibyslavsko  (vyvěšeno 26. 3. 2015, sejmuto 14. 4. 2015) - žádost o přezkoumání hospodaření, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, závěrečný účet za 2014 

- Závěrečný účet Svazku obcí Podoubraví za rok 2014 (vyvěšeno 23. 3. 2015, sejmuto 12. 4. 2015) - příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5 

- Závěrečný účet Svazek obcí - Plynofikace obcí Borovsko 2014 (vyvěšeno 20. 3. 2015, sejmuto 9. 4. 2015) -  zpráva o výsledku přezkoumání hospodařenízávěrečný účet 

- Veřejná vyhláška - změna územního plánu

         - Oznámení projednání návrhu  (vyvěšeno 17. 3. 2015, sejmuto 31. 3. 2015)

         - O uplatňování územního plánu Slavětín  (vyvěšeno 6. 3. 2015, sejmuto 25. 3. 2015)

         - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu  (vyvěšeno 6. 3. 2015, sejmuto 25. 3. 2015)

         - změna č. 3 územního plánu Chotěboř (vyvěšeno 5. 2. 2015, sejmuto 25. 2. 2015)

- Vyhláška obce Slavětín o odpadech  (vyvěšeno 27. 1. 2015, sejmuto 15. 2. 2015)

- Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2018

-  Ministerstvo životního prostředí (vyvěšeno 6. 1. 2015, sejmuto 21. 1. 2015)

Dokumenty 2014:

-  Obecní rozpočet na rok 2015 schválený (vyvěšeno 1. 12. 2014, sejmuto 29. 12. 2014)

- Svazek obcí POB (vyvěšeno 28. 11. 2014, sejmuto 12. 12. 2014)

             Návrh rozpočtu na rok 2015

- Svazek obcí Podoubraví (vyvěšeno 13. 11. 2014, sejmuto 28. 11. 2014)

             Návrh rozpočtu na rok 2015 

Pozvánka na schůzi OZ 24. 11. 2014

Svazek obecních lesů Přibyslav (vyvěšeno 16.11.2014, sejmuto 24.11. 2014)

             Rozpočet na rok 2015

- Svazek obcí Přibyslavska: (vyvěšeno 16.11.2014, sejmuto 24.11. 2014)

             SOP rozpočet 2015

             SOP rozpočtový výhled 2015 - 2018

 - Závěrečný účet obce za 2013 zde (vyvěšeno 6. 5. 2014, sejmuto 23. 5. 2014)

              Příloha: Zpráva o výsledku 

              Příloha: Výkaz o plnění rozpočtu

              Příloha: Výkaz zisku a ztráty

              Příloha: Příloha účetní závěrky

              Příloha: Rozvaha

 - Záměr prodeje pozemků (vyvěšeno 7.4.2014)

              Záměr prodeje

              Mapa pozemků

              Tabulka

 - Záměr prodeje pozemků pro nové parcely (vyvěšeno 1.4.2014)

               Záměr prodeje

               Výměry pozemků

               Mapy pozemků

    - Rozpočet obce Slavětín na 2014 (vyvěšeno 26.11.2013)

    - Svazek obcí podoubraví: (vyvěšeno 30.10.2013, sejmuto 15.11.2013)

               Rozpočet 2014

               Konsolidační položky

               Rozpočtový výhled 2015 - 2018

    - Přezkum hospodaření obce za rok 2012

              (vyvěšeno 6.5.2013, sejmuto 25.5.2013)

    - Závěrečný účet obce za 2012

              (vyvěšeno 6.5.2013, sejmuto25.5.2013)

    - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SL

              (vyvěšeno 3.5.2013, sejmuto 18.5.2013)

    - Závěrečný účet DSO Podoubraví - 2012

              (vyvěšeno 3.4.2013, sejmuto 18.4.2013)

    - Závěrečný účet Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko

    - Rozpočet obce na rok 2013

             - Rozpočet obce na rok 2013 - příjmy

             - Rozpočet obce na rok 2013 - výdaje

              (vyvěšeno 28.11.2012, sejmuto 14.12.2012)

             - Rozpočtový výhled obce na roky 2014 - 2016

              (vyvěšeno 27.11.2012, sejmuto 6.12.2012)

    - Rozpočet Svazku obcí Podoubraví na 2013

    - Rozpočet Svazku obecních lesů Přibyslav na 2013

    - Vyhláška o odpadech

       (vyvěšeno 27.11.2012)

    - Usnesení Krajského úřadu Kraje Vysočina

    - Vyhláška o aktualizaci územních zásad kraje Vysočina

    - Aktualizace č.1 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

    - Kolaudace vedení 110 kV

    - Závěrečný účet Svazek obcí Borovsko

    - Informace o výběru poplatků

    - Zpráva o hospodaření za 2011 a Závěrečný účet obce za 2011

      (vyvěšeno 11.5.2012, sejmuto 28.5.2012)

    - Závěrečný účet Svazku obecních lesů za 2011  

    - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ADMINISTRÁTOR

    - Rozpočet 2012;   rozpis rozpočtu 2012

       (vyvěšeno 28.11.2011)

     - Návrh rozpočtu SVOP pro 2012 (Svazek obcí podoubraví)

       (vyvěšeno 4.11.2011)

    - Účetní výkazy za 2010

      (vyvěšeno 13.5.2011, sejmuto 30.5.2011)

    - Závěrečný účet obce za 2010

      (vyvěšeno 13.5.2011, sejmuto 30.5.2011)

     -  Žádost o dotaci

      (vyvěšeno 25.1.2011, sejmuto 15.2.2011)

    - Rozpočet Svazku obcí Podoubraví

      (vyvěšeno 18.1.2011, sejmuto 14.2.2011)

    - Rozpočet obce na rok 2011

      (vyvěšeno 6.12.2010, sejmuto 27.12.2010)

     - Rozpočtový výhled 2012 - 2014

      (vyvěšeno 17.11.2010, sejmuto 2.12.2010)

     - Nařízení Krajské veterinární správy

      (vyvěšeno 30.6.2010, sejmuto 16.7.2010)

    - Rozpočet obce na rok 2010

      (vyvěšeno 2.12.2009, sejmuto 20.127.2009) 

 

 Vyhlášky:

    - V1/2010 - odpady

      (vyvěšeno 15.12.2010, sejmuto 30.12.2010)

    - V2/2010 - poplatky ze psů

      (vyvěšeno 15.12.2010, sejmuto 30.12.2010)

     - Vyhláška CHKO

      (vyvěšeno 3.8.2010, sejmuto 20.8.2010)

    - Vyhláška UZP Chotěboř

      (vyvěšeno 3.8.2010, sejmuto 20.8.2010)

     - Vyhláška CHKO

      (vyvěšeno 1.7.2010, sejmuto 17.7.2010)

 

 

 

Rubriky

Příspěvky

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

19. 10. 2017